PRISPEVKI /

20. marca 2023

AKTUALNO

Razpis mladega raziskovalca za avantgardo / Young Researcher in Avant-garde

[This call is also available in English here]

Gre za 4-letno zaposlitev na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici.
Doktorski program Humanistika poteka na Podiplomski šoli Univerze v Novi Gorici.
Kandidat_ka bo predvidoma imel_a možnost prisostvovanja predavanjem in seminarjem doktorskega programa Philosophy, Art and Critical Thought, ki ga na UNG pripravljamo v tesnem sodelovanju z European Graduate School.
Rok za prijavo: 15. 5. 2023.

Področje raziskav: Literarne vede / novi mediji / kulturna zgodovina

Tematika raziskovanja doktorskega študenta se bo nanašala predvsem na študij avantgardne literature in umetnosti 20. stoletja na prostorih Srednje in Jugovzhodne Evrope. Poseben poudarek bo na kulturni zgodovini avantgarde, ki vključuje študije lokalnih avantgard v širši mednarodni perspektivi in preučuje vpliv avantgarde ne samo na področju estetike, ampak tudi v okviru širšega kulturnega in političnega konteksta: njihove medije, prostore, recepcijo in publiko, politične in spolne perspektive, povezave med lokalnimi in internacionalnimi avantgardami ter kulturne posledice avantgardnih gibanj. Raziskava lahko vključuje različne avantgardne manifestacije: literaturo, vizualne umetnosti, revije, gledališče in performans, arhitekturo in oblikovanje, radio in film.