PRISPEVKI /

1. februarja 2023

RAZPIS

Razpis za dodiplomski študij DIZAJN

Fakulteta za dizajn razpisuje za šolsko leto 2024/2025 redni in izredni visokošolski strokovni študij

DIZAJN smer;
Notranja oprema
Vizualne komunikacije
Moda in tekstilije

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

 

PRVI PRIJAVNI ROK: 20. 2. – 20. 3. 2024

DRUGI PRIJAVNI ROK: 21. – 27. 8. 2024

 

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 1. po prvem prijavnem roku: od 27. 6. do 5. 7. 2024,FD, Dunajska cesta 129 in Gerbičeva ulica 51, Ljubljana
 2. po drugem prijavnem roku: 6. do 10.9. 2024, FD, Dunajska cesta 129 in Gerbičeva ulica 51, Ljubljana

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

Če bo vpis omejen, bodo kandidati izbrani glede na:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

Število prostih vpisnih mest na rednem in izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU naslednje:

Redni Izredni
Notranja oprema 30 20
Vizualne komunikacije 25 20
Moda in tekstilije 15 5

 

INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO :

PETEK, 16. FEBRUAR 2024:

OB 10.00:

NOTRANJA OPREMA; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

OB 12.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

OB 14.00:

MODA IN TEKSTILIJE, DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

 

SOBOTA, 17. FEBRUAR 2024:

OB 10.00:

NOTRANJA OPREMA; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

OB 12.00:

VIZUALNE KOMUNIKACIJE; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

OB 14.00:

MODA IN TEKSTILIJE, DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

 

Vprašanja pošiljate na elektronski naslov referat@fd.si.

 

 VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2024/2025 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 16. 9.  2024.

Nadaljevanje študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu dizajn


VPIS V 2. LETNIK

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema * 5
Vizualne komunikacije * 5
Moda in tekstilije * 5

 

(*): Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.


VPIS V 3. LETNIK

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema * 5
Vizualne komunikacije * 5
Moda in tekstilije * 5

 

(*): Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

Prijavni rok za tuje državljane in Slovence brez slovenskega državljanstva: 

PRIJAVNI ROK: 20. 2. do 20. 3. 2024

SPREJEMNI IZPIT: od 27. 6. do 5. 7. 2024,FD, Dunajska cesta 129 in Gerbičeva ulica  51, Ljubljana

 

TUJCI

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 0 3
Vizualne komunikacije 0 3
Moda in tekstilije 0 2

 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Vpisna mesta:

Redni Izredni
Notranja oprema 0 3
Vizualne komunikacije 0 3
Moda in tekstilije 0 2

 

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 2. redni seji 30. 11. 2023.