PRISPEVKI /

2. februarja 2023

RAZPIS

Razpis za magistrski študij DIZAJN

Fakulteta za dizajn bo izvajala v študijskem letu 2023/2024 magistrski študijski program

DIZAJN;
smer Notranja oprema
smer Vizualne komunikacije in UX/UI
smer Moda in tekstilije
smer Dizajn management

Kraj izvajanja študijskega programa: Dunajska cesta 129 in Gerbičeva ulica  51, Ljubljana.

SPLOŠNI DEL RAZPISA

 

 

PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis na razpisane študijske smeri se na vpis prijavljajo neposredno na Fakulteto za dizajn. Kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu s pozivom ali dogovorom. Seznam obveznih prilog je na voljo na spletni strani Fakultete za dizajn ter v nadaljevanju razpisa.

Prijavni rok bo odprt od 15. 2. 2023 do 25. 8. 2023. Po tem roku so mogoče samo še prijave na študijske smeri, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav se lahko kandidati pravočasno pozanimajo v referatu za študijske zadeve Fakultete za dizajn.

Prijavo za vpis boste oddali preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

INFORMATIVNI DAN

Na informativnem dnevu se bodo kandidati podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Vabimo vas:

 

 1. 2., 20. 3., 11. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 28. 8., 4. 9., vsakič ob 13.00 uri po google meet.

Zainteresirani kandidati, ki se ne morejo udeležiti informativnih dni, se lahko udeležijo individualne predstavitve programa, po predhodni prijavi preko e- pošte: referat@fd.si.

KRITERIJI ZA VPIS IN IZBOR KANDIDATOV

Vpisni pogoji:

V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so zaključili:

 • študijski program Dizajn 1. stopnje oz. študijski program 1. stopnje s področja oblikovanja, umetnosti ali arhitekture in dosegli 180 ECTS;
 • študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa
 • visokošolski študijski program, sprejet pred 11. 06. 2004, z drugih strokovnih tehniških, naravoslovnih, družboslovnih oz. humanističnih področij, če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk s študijskih področij notranje opreme, tekstilij in oblačil, vizualnih komunikacij ter dizajn managementa
 • študijske programe tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja.

Preizkus nadarjenosti

sreda, 6. 9. 2023, Fakulteta za dizajn, Dunajska ceta 129, Ljubljana.

S pisnim delom (portfolio)  v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:

 • nadarjenost za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje,
 • kvaliteta likovne kompozicije, kvaliteta izvedbe,
 • nadarjenost za oblikovanje, kreativne rešitve in umetniški pristop,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja, risarske spretnosti.

Z ustnim delom (intervju) v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:

 • motive in emocionalno afiniteto do dizajna,
 • objektivnost (izražanje stališč, vrednotenje prostora, odnosov, razmer, itd.),
 • željo po spremembah,
 • kreativnost,
 • povezovanja vsebin,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • sproščenost v razgovoru oz. retorične sposobnosti.

 

 

VPIS V VIŠJI LETNIK IN PREHODI MED PROGRAMI

V višji letnik magistrskega študijskega programa se kandidati ob izpolnjevanju vpisnih pogojev lahko vključujejo tudi po merilih za prehode med programi. Rok za oddajo vloge je od 1. do 14. 9. 2023.

 

Redni Izredni
Notranja oprema * 3
Vizualne komunikacije in UX/UI * 3
Moda in tekstilije * 3
Dizajn management * 3

 

ŠOLNINA

Šolnine za magistrski študijski program, so objavljene v Ceniku storitev na spletni strani  Fakultete za dizajn www.fd.si.

 

 

KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na spletni strani Fakultete za dizajn.

Prijavni rok za kandidate s tujimi listinami o izobraževanju bo odprt od 15. februarja do 24. maja 2023. Sprejemni izpit in izbirni postopek za kandidate s tujimi listinami o izobraževanju bo potekal dne 1. 6. 2023.

 

 

VPISNA MESTA

Fakulteta za dizajn v študijskem letu 2023/2024 razpisuje magistrski študijski program Dizajn, ki ga sestavljajo naslednje študijske smeri:

Tabela 1: Vpisna mesta na magistrskem študiju Dizajn 2023/2024.

# Študijske smeri Število vpisnih mest
Izredni Slovenci brez SLO državljanstva Tujci
1 Notranja oprema

 

20

 

3 3
2 Vizualne komunikacije in UX/UI 20

 

3 3
3 Dizajn management 15 3 3
4 Moda in tekstilije 10

 

5 5
SKUPAJ 65 11 11

 

Trajanje študija:

2 leti (4 semestre)

Omejitev vpisa:

V skladu s študijskim programom se pri izbiri kandidatov ob omejitvi vpisa v magistrske študijske programe upošteva:

 • Uspeh pri študiju prve stopnje 10 %.
 • Ocena diplomskega dela 10 %.
 • Uspeh na izbirnem izpitu 80 %.

Pri izbirnem izpitu se kandidatova usposobljenost na oblikovalskem področju preverja na osnovi pisnega dela (portfolija) in ustnega dela (intervjuja).

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 2. seji Senata FD dne 29. 11. 2022.