PRISPEVKI /

1. februarja 2024

RAZPIS

Razpis za študijska programa DIZAJN MANAGEMENT in NAKIT

Fakulteta za dizajn razpisuje za študijsko leto 2024/2025 izredni visokošolski strokovni študij

DIZAJN smer:
Dizajn management
Nakit

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:

 • maturo,
 • poklicno maturo,
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna je sestavljen iz pisnega dela, kjer se preverja sposobnost kandidata glede na:

 • nadarjenost za oblikovanje,
 • kreativnost,
 • sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
 • sposobnost za likovno dojemanje (prostorska predstava),
 • kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:

 • motive in afiniteto do dizajna,
 • sposobnost kritičnega mišljenja,
 • sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • afiniteta do poslovne motivacije,
 • ustvarjalnost,
 • povezovanje vsebin,
 • retorične sposobnosti.

PRVI PRIJAVNI ROK: 20. 2. – 20. 3. 2024

DRUGI PRIJAVNI ROK: 21. – 27. 8. 2024

 

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

 1. po prvem prijavnem roku:  27. 6. do 5. 7. 2024, HDMI, Gerbičeva ulica 51, 1000 Ljubljana
 2. po drugem prijavnem roku: 6. do 10. 9. 2024, HDMI, Gerbičeva  ulica 51, 1000 Ljubljana


Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku še prosta mesta, bo preizkus nadarjenosti v drugem prijavnem roku.

Preizkus velja samo za tekoče leto.

V primeru, da bo preizkus nadarjenosti uspešno opravilo večje število kandidatov kot je razpisanih mest, bo komisija za sprejemne izpite FD število kandidatov sprejela na osnovi naslednjih kriterijev:

 • uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5% točk
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk

 

Število prostih vpisnih mest na izrednem študiju je za državljane RS in državljane članice EU naslednje:

  Izredni
Smer Dizajn management 20
Smer Nakit 10

 

INFORMATIVNI DAN ŠOLE BO :

PETEK, 16. FEBRUAR 2024:

OB 14.00:

MODA IN TEKSTILIJE, DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

 

SOBOTA, 17. FEBRUAR 2024:

OB 14.00:

MODA IN TEKSTILIJE, DIZAJN MANAGEMENT, NAKIT; FAKULTETA ZA DIZAJN, DUNAJSKA 129, LJUBLJANA

 

DODATNI TERMINI: 1. 4., 6. 5., 10. 6., ob 16.00 online.

 

 VPIS V 2. in 3. LETNIK – NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE

Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2024/2025 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za dizajn od 1. do 16. 9. 2024.

VPIS V 2. LETNIK

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz drugega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančnejše informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

  Izredni
Smer Dizajn management 5
Smer Nakit 3

 

VPIS V 3. LETNIK

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Dizajn. Do pristopa na izpite iz tretjega letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega in drugega letnika visokošolskega strokovnega programa Dizajn. Natančneje informacije dobijo kandidati na Fakulteti za dizajn.

Vpisna mesta:

  Izredni
Smer Dizajn management 5
Smer Nakit 3

 

Prijavni rok za tuje državljane in Slovence brez slovenskega državljanstva:

PRIJAVNI ROK: 20. 2. do 20. 3. 2024

 

TUJCI

Vpisna mesta:

  Izredni
Smer Dizajn management 3
Smer Nakit 3

 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA

Vpisna mesta:

  Izredni
Smer Dizajn management 3
Smer Nakit 3

 

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali27. 6. do 5. 7. 2024, HDMI, Gerbičeva 51, 1000 Ljubljana.

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 2. redni seji 30. 11. 2023.