PRISPEVKI /

21. septembra 2021

RAZSTAVA

Razstava konceptualnih rešitev prenove parka Univerzale študentov Fakultete za dizajn.

Pred prostori Fakultete za dizajn smo v sodelovanju z občino Domžale postavili razstavo konceptualnih rešitev prenove parka Univerzale študentov Fakultete za dizajn.

Naloga študentov je bila študija različnih konceptualnih rešitev prostora, ki sprožajo nova razmišljanja, iz katerih se lahko v prihodnosti vzpostavi težnja po možnosti prenove tega ali kateregakoli drugega dela mesta ob upoštevanju obstoječih danosti in značilnosti prostora (Benjamin Hafner).

Galerija:

Postavitev in izvedba panojev:
Vizualne komunikacije/Marjan Vilar s.p.