PRISPEVKI /

26. januarja 2020

NOVO

SOBOTNA AKADEMIJA 2020 – Pripravljalni tečaji za sprejemne izpite na Fakulteti za dizajn

Smeri:

NOTRANJA OPREMA
TEKSTILIJE IN OBLAČILA
VIZUALNE KOMUNIKACIJE
DIZAJN MANAGEMENT
NAKIT

SOBOTNA AKADEMIJA se bo izvajala na sedežu Fakultete za dizajn v Trzinu, Prevale 10. Udeleženci se lahko prijavijo na poljubno število Sobotnih akademij. Obsega 10 ur in sicer se izvaja dva dneva. Cena posamezne Sobotne akademije znaša 100,00€ + 22%DDV = 122,00€. Račun vam bomo poslali en teden pred pričetkom delavnice na vaš naslov, ki bo naveden na spletni prijavnici.

Več informacij na :
Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004

SOBOTNA AKADEMIJA ZA ARHITEKTURNO RISBO PROSTORA (10 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)

20.06.2020 / 9.00 – 13.00 ure
22.06.2020 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: Živa Slavec, u.d.i.a.
Za arhitekta, inženirja in oblikovalca je veščina risanja bistvena za opravljanje poklica, katerega glavna naloga je predstavitev, komunikacija in izvedba vizij urejanja prostora. Risba je sredstvo za komunikacijo z naročnikom, izvajalcem in ne nazadnje s samim seboj. Na Sobotni akademiji za arhitekturno risbo prostora se bomo spoznali z vsemi vidiki arhitekturno oblikovalske risbe. Naučili se bomo preprostih tehnik razmišljanja in risanja v treh dimenzijah.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, svinčnik trdote HB, B ali 2B, radirko in šilček.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA RISANJE IN SLIKANJE Z ELEMENTI ILUSTRACIJE (10 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)

20.06.2020 / 15.00 – 19.00 ure
22.06.2020 / 15.00 – 19.00 ure
Predavatelj: Nataša Šušteršič Plotajs, dipl. oblik. viz. kom.
Ilustracija obsega različne veje in tehnike, od slikarske, računalniške, konceptualne, do knjižne in enciklopedične ilustracije, stripa, piktogramov ter ilustracije v povezavi z grafičnim oblikovanjem. Udeležence Sobotne akademije želimo seznaniti z različnimi slogi ter smiselnim izborom tehnik, vezanih na izraznost posamične teme. V praktičnem delu bomo analizirali in izvedli eno temo po izbiri iz predlaganega nabora.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, mehki svinčnik ali druga risala, vodene ali akrilne barve, vsaj 1 širok ploščat (cca 1,5 cm) in 1 tanek okrogel čopič.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA NOTRANJO OPREMO PROSTORA (10 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)

23.06.2020 / 9.00 – 13.00 ure
24.06.2020 / 9.00 – 13.00 ure
Predavatelj: doc. Inge Kalan Lipar
Na Sobotni akademiji za notranjo opremo prostora se bodo udeleženci seznanili z različnimi modernimi stili za oblikovanje prostora in osebnosti. Po analizi in izboru stila bodo udeleženci naredili konceptualno zasnovo preureditve prostora ali izbor stila za določeno namembnost vizualne podobe posameznika. Na podlagi narejene zasnove bodo udeleženci izdelali predstavitveni pano z izborom različnih vrst materialov in barvnih študij v povezavi z izbranim idejnim konceptom.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: škarje, risalne liste A3 format, lepilo, ostanke tekstilnih materialov, kolaž papir.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ (10 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)

23.06.2020 / 15.00 – 19.00 ure
24.06.2020 / 15.00 – 19.00 ure
Predavatelj: doc. mag. Katarina Klemen
Na Sobotni akademiji za celostno grafično podobo bodo udeleženci spoznali, kaj odlikuje dobro oblikovano celostno grafično podobo, ki predstavlja temelj vizualne komunikacije podjetja / izdelka in preko različnih komunikacijskih kanalov zrcali identiteto le-tega. Spoznali bodo ključne lastnosti močnega simbola: učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Samostojno bodo oblikovali simbol za izbrano dejavnost. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi celostne grafične podobe, ki so simbol (znak + logotip), barvni sistem in tipografski sistem. V nadaljevanju bodo razmišljali o možnostih apliciranja simbola na različne medije (tiskane in digitalne). V okviru Sobotne akademiji za celostno grafično podobo bodo kandidati oblikovali tudi abstraktno črtno in ploskovno kompozicijo.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: A3 šeleshamer in risalne liste 20 kom, črne flomastre različnih debelin, čopiče različnih debelin, tuš, tempere, lonček, svinčnik, šestilo, ravnilo, lepilo, krpo, škarje, kolaž, barvne revije v katerih je veliko fotografij tekstur, vzorcev,narave.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA TEKSTILIJE V PROSTORU (10 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila, Nakit )

18.06.2020 / 11.00 – 15.00 ure
19.06.2020 / 11.00 – 15.00 ure
Predavatelj: izr. prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za tekstilije v prostoru se bodo udeleženci seznanili z osnovami vizualnega jezika, osnov oblikovanja, motiva in sestavljanje le tega v vzorec ter umeščanje vzorca v prostor. Skozi različne primere bomo skupaj prepoznavali kako lahko spreminjamo namembnost prostora s pomočjo različnih motivov ali vzorcev. Tekstilije v prostoru predstavljajo pomembno vlogo pri oblikovanju premišljenih konceptov notranje opreme, zato so osnove več kot pomembne za uspešen zaključen projekt.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: listi A3 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA EKO INOVACIJE IN TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE TER DESIGN THINKING (10 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila, Nakit )

18.06.2020 / 15.30 – 19.30 ure
19.06.2020 / 15.30 – 19.30 ure
Predavatelj: red. prof. dr. Jasna Hrovatin
Na Sobotni akademiji za eko inovacije in trajnostno oblikovanje bodo udeleženci spoznali pomen eko inovacij ter izjemen in neizogiben proces trajnostnega oblikovanja. Dizajn ni le oblikovanje izdelkov, temveč je proces, ki ustvarja boljši svet, zato imamo tu oblikovalci pomembno vlogo. Ob upoštevanju ekologije, trajnosti, socialne povezanosti in družbene odgovornosti, lahko s premišljenim procesom oblikujemo izdelke ter storitve, ki bodo pripomogle k boljšemu sobivanju in večji kakovosti življenja. Eko inovacija, kot eno izmed glavnih gonil trajnostnega delovanja, lahko izboljša varstvo okolja in pripomore k učinkovitejši rabi virov, saj je ključ k spreminjanju vzorcev porabe in proizvodnje. V praktičnem delu bodo udeleženci samostojno oblikovali idejni koncept eko inovacije.
Design thinking je pristop, ki je uporaben za reševanje kakršnega koli problema s področja razvoja produkta/storitve/procesa. Dizajnerski način razmišljanja spodbuja kulturo neprestanih inovacij in hitrega prototipiranja. Zagovarja interdisciplinarnost, drugačnost mišljenja in išče sinergije med različnimi pogledi na reševanje problemov. V okviru 5 urne delavnice bomo spoznali nekatere metode za generiranje novih idej. Na fakulteti za dizajn namreč iščemo kreativne talente, ki bodo sposobni snovanja inovativnih idej, ki so najpomembnejši faktor rasti v podjetjih. Pri tem se zavedamo, da je na eni strani pomemben talent, po drugi strani pa lahko s pomočjo metod svoj kreativni potencial dvignemo in naredimo pomemben preskok, ki nas loči od povprečja. Bistvo dizajnerskega razmišljanja je, da je zasnovan izdelek, storitev, poslovni model ali kakršen koli problem ki ga rešujemo: izvedljiv, zaželen pri uporabnikih in da se nam ekonomsko splača.

Prijava:

V primeru odpovedi tečaja:
– deset (10) dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 40% cene
– pet (5) dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 70% cene
– manj kot pet dni pred pričetkom se prijavljenemu kandidatu zaračuna 90% cene

V primeru, da bo na tečaj prijavljenih manj kot deset oseb, si pridržujemo pravico do odpovedi le te z vračilom polne kotizacije. O morebitni odpovedi vas bomo obvestili vsaj deset dni pred pričetkom.

Račun vam bomo poslali na vaš naslov in sicer v roku petih dni po oddani prijavi, z rokom plačila osmih dni.

Za vse dodatne informacije se, prosimo, obrnite na

Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004