PRISPEVKI /

9. maja 2024

NOVO

Sobotna akademija

SOBOTNE AKADEMIJE so pripravljalne delavnice na sprejemne izpite in so namenjene vsem, ki si želijo študirati na področju notranje opreme, vizualnih komunikacij, mode in tekstilij, dizajn managementa in nakita.

Udeleženci se lahko prijavijo na poljubno število Sobotnih akademij, prav tako jih je med seboj možno kombinirati.

PROGRAM DELAVNIC:

SOBOTNA AKADEMIJA ZA ARHITEKTURNO RISBO PROSTORA (30 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)
Cena:402,60 eur

24.02.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
02.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
09.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
16.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
23.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
06.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelj: viš. pred. Živa Slavec
Za arhitekta, inženirja in oblikovalca je veščina risanja bistvena za opravljanje poklica, katerega glavna naloga je predstavitev, komunikacija in izvedba vizij urejanja prostora. Risba je sredstvo za komunikacijo z naročnikom, izvajalcem in ne nazadnje s samim seboj. Na Sobotni akademiji za arhitekturno risbo prostora se bomo spoznali z vsemi vidiki arhitekturno oblikovalske risbe. Naučili se bomo preprostih tehnik razmišljanja in risanja v treh dimenzijah.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: risalni listi A3, svinčnik trdote HB, B ali 2B, radirko in šilček.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA RISANJE IN SLIKANJE Z ELEMENTI ILUSTRACIJE (30 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)
Cena: 402,60 eur

24.02.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
02.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
09.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
16.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
23.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
06.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelja: doc. Darko Birsa, viš. pred. Teja Smrekar, doc. Nataša Šušteršič Plotajs
Ilustracija obsega različne veje in tehnike, od slikarske, računalniške, konceptualne, do knjižne in enciklopedične ilustracije, stripa, piktogramov ter ilustracije v povezavi z grafičnim oblikovanjem. Udeležence Sobotne akademije želimo seznaniti z različnimi slogi ter smiselnim izborom tehnik, vezanih na izraznost posamične teme. V praktičnem delu bomo analizirali in izvedli eno temo po izbiri iz predlaganega nabora.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: blok za skiciranje, risalni listi A3, akvarel papir 5x (A3, 350g), maskirni trak (znotraj A3 formata naredite A4 format, rob je predviden za preizkušanje barve), akvarelne ali akrilne barve, čopiči (okrogli, tanki in zelo debeli, št. 8 -18),  lonček, krpo, mehki svinčniki (od B3 dalje) ali druga risala, črn tuš, pero, trska, črni flomastri (tanki in zelo debeli), voščenke, barvni svinčniki,  kolaž papir, revije za striženje, škarje, lepilo.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA MODNO SKICO (20 ur)
(Priporočljivo za smer: Moda in tekstilije ter Nakit)
Cena: 268,40 eur

23.02.2024 / 16.00 – 20.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
24.02.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
01.03.2024 / 16.00 – 20.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
02.03.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelj: viš. pred. dr. Sabina Puc
Na Sobotni akademiji bodo udeleženci spoznali različne načine prezentacije v modni produkciji in se seznanili z zakonitostmi uporabe idejne skice, modne ilustracije ter tehnične skice. Predstavljene bodo različne likovne tehnike risanja in slikanja modnih skic. V praktičnem delu bodo udeleženci risali različne modne skice, ki bodo vključevale kreativno izvedbo tekstilnih površin, tekstur in tekstilnih vzorcev na oblačilih glede na izbrano temo.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi, šeleshamerji A4, mehki svinčniki, radirka, ravnilo, barvni svinčniki, flomastri ali markerji, akvareli, okrogli čopiči različnih debelin.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA NOTRANJO OPREMO PROSTORA (10 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)
Cena: 134,20 eur

13.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / TERMIN JE ZAPOLNJEN
20.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / TERMIN JE ZAPOLNJEN

12.04.2024 / 16.30.00 – 20.30 ure /  Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
19.04.2024 / 16.30.00 – 20.30 ure /  Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelj: doc. Inge Kalan Lipar
Na Sobotni akademiji za notranjo opremo  prostora se bodo udeleženci seznanili z različnimi modernimi stili za oblikovanje prostora in osebnosti. Po analizi in izboru stila bodo udeleženci naredili konceptualno zasnovo preureditve prostora ali izbor stila za določeno namembnost vizualne podobe posameznika. Na podlagi narejene zasnove bodo udeleženci izdelali predstavitveni pano z izborom različnih vrst materialov in barvnih študij v povezavi z izbranim idejnim konceptom.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: škarje, risalne liste A3 format, lepilo, ostanke tekstilnih materialov, kolaž papir.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ (10 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)
Cena: 134,20 eur

13.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / TERMIN JE ZAPOLNJEN
20.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / TERMIN JE ZAPOLNJEN

Predavatelj: viš. pred. Luka Mancini
Na Sobotni akademiji za celostno grafično podobo bodo udeleženci spoznali, kaj odlikuje dobro oblikovano celostno grafično podobo, ki predstavlja temelj vizualne komunikacije podjetja / izdelka in preko različnih komunikacijskih kanalov zrcali identiteto le-tega. Spoznali bodo ključne lastnosti močnega simbola: učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Samostojno bodo oblikovali simbol za izbrano dejavnost. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi celostne grafične podobe, ki so simbol (znak + logotip), barvni sistem in tipografski sistem. V nadaljevanju bodo razmišljali o možnostih apliciranja simbola na različne medije (tiskane in digitalne). V okviru Sobotne akademiji za celostno grafično podobo bodo kandidati oblikovali tudi abstraktno črtno in ploskovno kompozicijo.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: A3 šeleshamer in risalne liste 20 kom, črne flumastre različnih debelin, čopiče različnih debelin, tuš, tempere, lonček, svinčnik, šestilo, ravnilo, lepilo, krpo, škarje, kolaž, barvne revije v katerih je veliko fotografij  tekstur, vzorcev, narave.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA OBLIKOVANJE OBLAČIL IN MODNIH DODATKOV (10 ur)
(Priporočljivo za smer Moda in tekstilije in Nakit )
Cena: 134,20 eur

13.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
20.04.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelj: izr. prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za oblikovanje oblačil in modnih dodatkov se bodo udeleženci seznanili s predstavitvijo načina izrisa kolekcije treh oblačil s poudarkom na proporcih, tehnikah in likovni kakovosti predstavitve. V praktičnem delu bodo na podlagi izbrane teme udeleženci izrisali v izbrani tehniki kolekcijo treh oblačil, ki bo vključevala osnovne značilnosti izrisa. Sobotno akademijo udeleženci zaključijo z izrisano izdelano kolekcijo treh oblačil in s kratkim opisnim tekstom konceptualne rešitve.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: listi A3 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA OBLIKOVANJE VZORCA V PROSTORU (10 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije in Nakit )
Cena: 134,20 eur

11.05.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana
18.05.2024 / 9.00 – 13.00 ure / Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelj: izr. prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za oblikovanje vzorca v prostoru se bodo udeleženci seznanili z osnovami oblikovanja motiva, možnosti njegovih vizualnih prilagoditev in z uporabo raznolikih tehnik njegovega sestavljanja v vzorec. Slednji bodo uporabljeni pri oblikovanju kreativnih izraznih rešitev tako za ploskovno kot tudi prostorsko uporabo. Na podlagi zastavljene teme bodo udeleženci izdelali kolekcijo vsaj treh vzorcev v izbranih tehnikah in eno postavitev v prostor.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: listi A4 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo, bucike, sukanec, kapa plošča 3mm.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA SPODBUJANJE KREATIVNOSTI (DESIGN THINKING) IN PRIPRAVE NA USTNI ZAGOVOR (7 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije in Nakit)
Cena: 93,94 eur

25.05.2024 / 9.00 – 14.30 ure TERMIN JE ZAPOLNJEN
25.05.2024 / 15.00 – 20.30 ure / TERMIN JE ZAPOLNJEN
24.05.2024 / 15.00 – 20.30 ure /  Fakulteta za dizajn, Dunajska 129, Ljubljana

Predavatelj: red. prof. dr. Jasna Hrovatin, izr. prof. dr. Jordan Berginc, doc. mag. Mateja Š. Dimic
V okviru 6 urne delavnice bomo spoznali nekatere metode za generiranje novih idej. Med drugim tudi »Design thinking«,  pristop, ki je uporaben za reševanje kakršnega koli problema s področja razvoja produkta/storitve/procesa. Na fakulteti za dizajn namreč iščemo kreativne talente, ki bodo sposobni snovanja inovativnih idej, ki so najpomembnejši faktor rasti v podjetjih. Pri tem se zavedamo, da je na eni strani pomemben talent, po drugi strani pa lahko s pomočjo metod svoj kreativni potencial dvignemo in naredimo pomemben preskok, ki nas loči od povprečja. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na poslovno plat dizajna na dizajn management: »Kako pri dizajniranju produkta prepoznati tržno potrebo in kako raziskati uporabniško izkušnjo ter jo vkomponirati v koncept produkta?«

Preizkus nadarjenosti vključuje tudi pogovor s kandidatom, kjer nas zanimajo: motivi in afiniteta do dizajna, sposobnost kritičnega mišljenja, retorične sposobnosti in podobno, zato bomo na delavnici posvetili posebno pozornost tudi pripravi na ustni zagovor.

DELAVNICA ZA DIZAJN MANAGEMENT
(Priporočljivo za smer Dizajn managament)
Cena: BREZPLAČNO

08.03.2024 / Praktičen primer inoviranja in vodenja razvoja novega produkta /17.00 – 19.00 ure / HDMI, Gerbičeva ul. 51, Ljubljana
Predavatelj: doc. mag.
Mateja Š. Dimic
Delavnica je namenjena  raziskovanju ključnih korakov pri ustvarjanju in vodenju razvoja inovativnega produkta. Udeleženci bodo dobili vpogled v uporabo koncepta design thinking-a skozi praktičen primer, ki jih bo vodil skozi celoten proces, od ideje do končnega izdelka. Delavnica je odlična priložnost za vse, ki želijo pridobiti konkretna orodja in strategije za uspešno inoviranje ter učinkovito vodenje razvoja produktov.
05.04.2024 / Disneyeva strategija – od vizije do izvrševanja zmožnega in učinkovitega /17.00 – 19.00 ure / HDMI, Gerbičeva ul. 51, Ljubljana
Predavatelj: doc. mag. Mateja Š. Dimic
Delavnica je osredotočena na razumevanje in implementacijo uspešne strategije, kot jo je uporablja Walt Disney. Raziskali bomo ključne vidike Disneyeve strategije, ki omogočajo pretvarjanje vizije v izvedljive in učinkovite korake. Delavnica bo poudarila pomen treh ključnih faz: faza Sanjača, faza Realista in faza Kritika ter pripeljala ustvarjalni proces od začetnega načrtovanja do izvrševanja. Primerna je za vse, ki želijo pridobiti vpogled v preizkušene metode razvoja in izvajanja strategij za doseganje dolgoročnega uspeha.
10.05.2024 / Tehnike kreativnega mišljenja – dvignite svoj kreativni nivo /17.00 – 19.00 ure / HDMI, Gerbičeva ul. 51, Ljubljana
TERMIN JE ZAPOLNJEN
Predavatelj: doc. mag. Mateja Š. Dimic
Delavnica je odlična priložnost za raziskovanje in izboljšanje vaših kreativnih sposobnosti. Namenjena je vsem tistim, ki si želijo dobiti vpogled v različne tehnike kreativnega razmišljanja in je namenjena spodbujanju in razvijanju inovativnosti. Delavnica bo interaktivna in prinašala konkretne vaje ter strategije, s katerimi boste lahko dvignili svoj kreativni nivo. Primerna je za vse, ki si želijo izboljšati svojo sposobnost generiranja idej, reševanja problemov in ustvarjalnega razmišljanja.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: A3 liste, pisalo, radirka.

Delavnice so brezplačne. Potrebna je predhodna prijava.

DELAVNICA OBLIKOVANJE NAKITA Z UPORABO LASERSKEGA IZREZA (4 ure)
(Priporočljivo za smer Nakit)
Cena: BREZPLAČNO

17.05.2024 / 17.00 – 20.00 ure / HDMI, Gerbičeva ul. 51, Ljubljana
Predavatelj: izr. Prof. Tanja Devetak, ga, Mojca Boh
Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z oblikovalskim pristopom k razvoju idejne zasnove za oblikovanje nosljivih objektov – nakita – z uporabo laserskega izreza in graviranja. Izdelke bodo lahko oblikovali v treh materialih – filcu, lesu in pleksi steklu. udeleženci bodo razvili oblikovalske rešitve, ki jih bodo v nadaljevanju tehnično pripravili za izvedbo z laserskim izrezom in graviranjem.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA DELAVNICO: naravni filc v debelini 3 in 5mm, lesene plošče v debelini 4 in 6 mm, ostanki pleksi stekla, papir A4 format, svinčniki, ravnila, škarje, olfa nožki, mekol lepilo, čopiči, lončki, povoščena vrvica, osnove za uhane, magnetni trak.

Delavnica je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava.

 

Cenik se nahaja v prilogi. Račun vam bomo poslali teden dni pred pričetkom delavnice na vaš naslov, ki bo naveden na spletni prijavnici.

Odjava od delavnice je mogoča najkasneje 3 (tri) dni pred pričetkom same delavnice. Kasnejše odjave ne odvezujejo prijavljenega na plačilo celotnega zneska po računu (100% plačilo Sobotne akademije tudi v primeru, če se delavnice prijavljeni ne udeleži in se tudi ni pravočasno odjavil). 

 

Več informacij na :
Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004; 041 410 927

Prijavnica: