PRISPEVKI /

25. marca 2021

NOVO

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2021

Aktualen razpis štipendij za študij v tujini za leto 2021 AD futura – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij. Prijave so mogoče do 15.4.2021
Več informacij na spletni strani.