PRISPEVKI /

26. februarja 2020

NOVO

Študentski svet

ČLANI ŠS (11), 1. seja (konstitutivna) se je odvijala 24. 2. 2020:

MANDAT: FEB. 2020 – 1. 3. 2022

 

  1. Študijska smer NOTRANJA OPREMA

Anamarija Čuden, 1. letnik – dodiplomski, redno

Gašper Runovc, 2. letnik – dodiplomski, redno

 

  1. Študijska smer TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Pia Šilec, 2. letnik – dodiplomski, redno

 

  1. Študijska smer VIZUALNE KOMUNIKACIJE

Ana Frank Bogataj, 1. letnik – dodiplomski, redno

Ana Demšar, 2. letnik – dodiplomski, redno

Nika Šabanovič, 2. letnik – dodiplomski, redno

Katja Marinčič, 2. letnik – dodiplomski, redno

 

  1. Študijska smer DIZAJN MANAGEMENT

Anamarija Klaužar, 3. letnik – dodiplomski, izredno

Ana Šček, 1. letnik – podiplomski, izredno (MAG)

Julija Benet, 2. letnik – dodiplomski, izredno

Klemen Ožbolt, 1. letnik – dodiplomski, izredno

FUNKCIJE:

– PREDSEDNIK: Klemen Ožbolt, DM

– PODPREDSEDNICA: Ana Frank Bogataj, VK

– TAJNIK: Anamarija Čuden, NO

– ČLANICA KOMISIJE ZA ŠTUDENTSKE/ŠTUDIJSKE ZADEVE: Nika Šabanovič, NO

– ČLANICA KOMISIJE ZA  INTELEKTUALNO LASTNINO: Ana Šček, DM mag

– ČLANICA KOMISIJE ZA  KAKOVOST IN DRUŽBENO ODGOVORNOST:  Anamarija Klaužar (DO 1. 10. 2020), Gašper Runovc (OD 1. 10. 20 DO IZTEKA MANDATA)

– ČLANA SENATA FD: KLEMEN OŽBOLT IN ANA FRANK BOGATAJ