PRISPEVKI /

15. junija 2021

AKTUALNO

Vita Potočnik – Grafike za dinamično podobo Fakultete za dizajn

»V okviru predmeta Načrtovanje vizualnih komunikacij 3 z nadaljevanjem projekta pri praktičnem usposabljanju pod mentorstvom doc. mag. Barbare Dovečar sem oblikovala serijo dinamičnih grafik, ki predstavljajo študijske smeri ter dejavnosti na Fakulteti za dizajn.

Grafike prikazujejo orodja, pripomočke in vsebine, s katerimi se študenti vsakodnevno srečujejo. Oblikovane so bile grafike za vsako izmed študijskih smeri na fakulteti, grafike za posamezne predmete in nekaj dodatnih grafik, ki prikazujejo ostale dejavnosti fakultete, med katere sodijo delavnice, razstave, knjižnica, mednarodna dejavnost, podporne službe. Grafike so namenjene lažjemu ločevanju med študijskimi smermi, so dodatek in popestritev k statični podobi, uporabljajo pa se tudi kot osnova za oblikovanje drugih digitalnih vsebin, kot so prezentacije.«

Vita Potočnik, 3. letnik VK