PRISPEVKI /

1. aprila 2022

NOVO

SOBOTNA AKADEMIJA – Pripravljalne delavnice na sprejemne izpite

Smeri:

NOTRANJA OPREMA
MODA IN TEKSTILIJE
VIZUALNE KOMUNIKACIJE
DIZAJN MANAGEMENT
NAKIT

SOBOTNA AKADEMIJA se bo izvajala na sedežu Fakultete za dizajn v Trzinu, Prevale 10. V kolikor nam epidemiološka slika tega ne bo dopuščala bomo delavnice izvajali on-line preko spletne aplikacije Google meet.

Udeleženci se lahko prijavijo na poljubno število Sobotnih akademij. Možno jih je med seboj tudi kombinirati.

Cenik se nahaja v prilogi. Račun vam bomo poslali en teden pred pričetkom delavnice na vaš naslov, ki bo naveden na spletni prijavnici.

Več informacij na :
Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic@fd.si
Telefon: 059 23 5004

 


SOBOTNA AKADEMIJA ZA ARHITEKTURNO RISBO PROSTORA (30 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)

05.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
12.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
19.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
26.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
02.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure
09.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: Živa Slavec, u.d.i.a.
Za arhitekta, inženirja in oblikovalca je veščina risanja bistvena za opravljanje poklica, katerega glavna naloga je predstavitev, komunikacija in izvedba vizij urejanja prostora. Risba je sredstvo za komunikacijo z naročnikom, izvajalcem in ne nazadnje s samim seboj. Na Sobotni akademiji za arhitekturno risbo prostora se bomo spoznali z vsemi vidiki arhitekturno oblikovalske risbe. Naučili se bomo preprostih tehnik razmišljanja in risanja v treh dimenzijah.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3, svinčnik trdote HB, B ali 2B, radirko in šilček.

SOBOTNA AKADEMIJA ZA RISANJE IN SLIKANJE Z ELEMENTI ILUSTRACIJE (30 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)

05.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
12.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
19.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
26.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
02.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure
09.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: Izr. prof. dr. Martina Kač Nemanič
Ilustracija obsega različne veje in tehnike, od slikarske, računalniške, konceptualne, do knjižne in enciklopedične ilustracije, stripa, piktogramov ter ilustracije v povezavi z grafičnim oblikovanjem. Udeležence Sobotne akademije želimo seznaniti z različnimi slogi ter smiselnim izborom tehnik, vezanih na izraznost posamične teme. V praktičnem delu bomo analizirali in izvedli eno temo po izbiri iz predlaganega nabora.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: močnejši papirji za slikanje 300g, šeleshamer, risalni listi, pisala in risala: (črn tuš, pero, trska, črni flomastri (tanki in zelo debeli), barve: (akvareli, akrili, voščenke, barvni svinčniki, flomastri), čopiči (tanki in zelo debeli, okrogli in ploščati), lonček, krpo, maskirni trak), kolaž: (kolaž papir, revije za striženje, škarje, lepilo).


SOBOTNA AKADEMIJA ZA MODNO SKICO (30 ur)
(Priporočljivo za smer Moda in tekstilije ter Nakit)

05.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
12.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
19.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
26.03.2022 / 9.00 – 13.00 ure
02.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure
09.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: dr. Sabina Puc, viš. pred.
Na Sobotni akademiji bodo udeleženci spoznali pomen likovne govorice, ki jo uporabljamo kot sredstvo komunikacije znotraj modne produkcije ter temeljne značilnosti uporabe idejne skice, modne ilustracije in tehnične skice. Predstavljene bodo različne tehnike risanja, slikanja in kombinirane obdelave modne skice. Kandidati se bodo naučili narisati avtorsko modno skico, kreativno izvedbo različnih tekstilnih površin, vzorcev in tekstur na oblačilih ter uporabo različnih grafičnih in kombiniranih tehnik.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: risalni listi A3 format, svinčniki, barvice, flomastri, tuš, tempere s priborom, barvni papir, časopisni papir, škarje, lepilo, ravnilo.


SOBOTNA AKADEMIJA ZA NOTRANJO OPREMO PROSTORA (10 ur)
(Priporočljivo za smer Notranja oprema)

16.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure
23.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: doc. Inge Kalan Lipar
Na Sobotni akademiji za notranjo opremo  prostora se bodo udeleženci seznanili z različnimi modernimi stili za oblikovanje prostora in osebnosti. Po analizi in izboru stila bodo udeleženci naredili konceptualno zasnovo preureditve prostora ali izbor stila za določeno namembnost vizualne podobe posameznika. Na podlagi narejene zasnove bodo udeleženci izdelali predstavitveni pano z izborom različnih vrst materialov in barvnih študij v povezavi z izbranim idejnim konceptom.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: škarje, risalne liste A3 format, lepilo, ostanke tekstilnih materialov, kolaž papir.


SOBOTNA AKADEMIJA ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ (10 ur)
(Priporočljivo za smer Vizualne komunikacije)

16.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure
23.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: doc. mag. Katarina Klemen
Na Sobotni akademiji za celostno grafično podobo bodo udeleženci spoznali, kaj odlikuje dobro oblikovano celostno grafično podobo, ki predstavlja temelj vizualne komunikacije podjetja / izdelka in preko različnih komunikacijskih kanalov zrcali identiteto le-tega. Spoznali bodo ključne lastnosti močnega simbola: učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Samostojno bodo oblikovali simbol za izbrano dejavnost. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi celostne grafične podobe, ki so simbol (znak + logotip), barvni sistem in tipografski sistem. V nadaljevanju bodo razmišljali o možnostih apliciranja simbola na različne medije (tiskane in digitalne). V okviru Sobotne akademiji za celostno grafično podobo bodo kandidati oblikovali tudi abstraktno črtno in ploskovno kompozicijo.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: A3 šelehamer in risalne liste 20 kom, črne flumastre različnih debelin,čopiče različnih debelin, tuš, tempere, lonček, svinčnik, šestilo, ravnilo, lepilo, krpo, škarje, kolaž, barvne revije v katerih je veliko fotografij  tekstur, vzorcev,narave.


SOBOTNA AKADEMIJA ZA
OBLIKOVANJE MODE IN NAKITA (10 ur)

(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije, Nakit )

16.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure
23.04.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: doc. dr. Petra Bole
Na Sobotni akademiji za oblikovanje mode in nakita udeleženci razvijajo sposobnost konceptualnega razmišljanja in vzpostavitev novih nivojev oblikovalskih pristopov. Namen delavnice je interdisciplinarno integriranje znanj v oblikovalske zasnove konceptualnih produktov ali konceptualnih intervencij v prostoru.
Udeleženci pridobili znanja s področja, ki se specifično ukvarja z nakitom, s predstavitvijo umetniškega, modnega in industrijskega nakita. Praktično delo bo temeljilo na oblikovanju nakita namenjenega tako človeku kot prostoru, s spoznavanjem osnovnih tehnik izdelave nakita, predvsem kovanja kovine.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: svinčnik, čopiči, akrilne barve, olfa nož, ravnila, kolaž papir, žice, klešče.


SOBOTNA AKADEMIJA ZA TEKSTILIJE V PROSTORU (10 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije, Nakit )

07.05.2022 / 9.00 – 13.00 ure
14.05.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: izr. Prof. Tanja Devetak
Na Sobotni akademiji za tekstilije v prostoru se bodo udeleženci seznanili z osnovami vizualnega jezka, osnov oblikovanja motiva in sestavljanje le tega v vzorec ter umeščanje vzorca v prostor. Skozi različne primere bomo skupaj prepoznavali kako lahko spreminjamo namebnost prostora s pomočjo različnih motivov ali vzorcev. Tekstilije v prostoru predstavljajo pomembno vlogo pri oblikovanju premišljenih konceptov notranje opreme, zato so osnove več kot pomebne za uspešen zaključen projekt.

MATERIAL, KI GA KANDIDATI PRINESEJO NA TEČAJ: listi A3 format, svinčniki, vodenke, tempere, kolažni papir, revijalni in časopisni papir, škarje, tekoče lepilo, ravnilo.


SOBOTNA AKADEMIJA ZA SPODBUJANJE KREATIVNOSTI (DESIGN THINKING) IN PRIPRAVE NA USTNI ZAGOVOR (5 ur)
(Priporočljivo za smer Dizajn management, Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije, Nakit )

21.05.2022 / 9.00 – 13.00 ure

Predavatelj: red. prof. dr. Jasna Hrovatin, izr.prof.dr. Jordan Berginc
V okviru 5 urne delavnice bomo spoznali nekatere metode za generiranje novih idej. Med drugim tudi »Design thinking«,  pristop, ki je uporaben za reševanje kakršnega koli problema s področja razvoja produkta/storitve/procesa. Na fakulteti za dizajn namreč iščemo kreativne talente, ki bodo sposobni snovanja inovativnih idej, ki so najpomembnejši faktor rasti v podjetjih. Pri tem se zavedamo, da je na eni strani pomemben talent, po drugi strani pa lahko s pomočjo metod svoj kreativni potencial dvignemo in naredimo pomemben preskok, ki nas loči od povprečja. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na poslovno plat dizajna na dizajn management: »Kako pri dizajniranju produkta prepoznati tržno potrebo in kako raziskati uporabniško izkušnjo ter jo vkomponirati v koncept produkta?«

Preizkus nadarjenosti vključuje tudi pogovor s kandidatom, kjer nas zanimajo: motivi in afiniteta do dizajna, sposobnost kritičnega mišljenja, retorične sposobnosti in podobno, zato bomo na delavnici posvetili posebno pozornost tudi pripravi na ustni zagovor.

LETAK

Prijavnica

 

Cenik in terminski plan: TUKAJ