PRISPEVKI /

21. maja 2021

AKTUALNO

INTERDISCIPLINARNO POVEZOVANJE ŠTUDENTOV FD V OKVIRU MEDNARODNEGA PROJEKTA GIDE 2020/FREEDOM

Fakulteta za dizajn z interdisciplinarnimi, mednarodnimi projekti, ki se odvijajo vsako leto v okviru skupine za mednarodno izobraževanje v oblikovanju GIDE, sledi sodobnim trendom v visokošolskem izobraževanju. Tovrstni projekti omogočajo študentom, da eksperimentirajo ter ustvarjalno in kritično razmišljajo o določeni temi  ter integrirajo znanja iz dveh ali več različnih študijskih smeri z namenom ustvarjanja novega znanja in novih izkušenj. Omogoča jim tudi mednarodno povezovanje s študenti drugih fakultet. V okviru GIDE 2020 je nastalo osem futurističnih projektov, ki so usmerjeni v prihodnost. Skupine, sestavljene iz študentov smeri Vizualne komunikacije in smeri Notranje oblikovanje, so oblikovale nove koncepte za mobilne enote v času pandemije.  Tovrstne delavnice študentom, akademikom in raziskovalcem omogočajo, da skupaj raziskujejo kulturne, družbene in etične dimenzije oblikovanja. Fakulteta za dizajn (tudi) s takšnimi projekti želi izobraževati in vzgajati kritično misleče in ustvarjalne posameznike, ki se znajo povezovati in sodelovati, njihovo ustvarjalno delo pa bo imelo pozitiven vpliv na družbo.

GIDE – Group for International design Education – je mreža osmih partnerskih akademij in visokošolških institucij za mednarodno izobraževanje o oblikovanju, ki jo sestavljajo:

  • Thomas More Mechelen, University of Applied Sciences (Belgija – Mechelen)
  • HS Magdeburg, University of Applied Sciences (Nemčija– Magdeburg)
  • School of Design, Politecnico Di Milano (Italija – Milano)
  • SUPSI – University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (Švica, Lugano)
  • Duncan of Jordanstone College University of Dundee (Škotska, Dundee)
  • MADEIRA Art and Design Department, University of Madeira (Portugalska, Funchal)
  • WUXI School of Design, Jiangnan University (Kitajska)
  • Faculty of Design, Associated Member of University of Primorska (Slovenija, Ljubljana)

 

GIDE group je bila ustanovljena v letu 2003, ter je unikatna mreža povezav med umetniškimi in oblikovalskimi institucijami, ki so se prvotno razvile iz medkulturne mreže v devetdesetih letih.

Mreža GIDE vsako leto organizira kreativne delavnice . Mednarodni teden delavnic organizira šola gostiteljica članica GIDE skupine. V tipični delavnici  so k interaktivnem sodelovanju povabljeni študenti in predavatelji iz vsake od osmih šol v mreži, ki običajno šteje 150 udeležencev. Namen delavnice je združiti mednarodne študente, akademike, raziskovalce in regionalna podjetja ter kulturne  skupnostne organizacije, skozi eksperimentalno temo v intenzivnem in zelo kreativnem tednu, ter delitev medkulturnih  izkušenj  v sodelovanju z lokalnimi sponzorji, industrijo, oblikovalci, raziskovalci ter ustvarjalnimi in kulturnimi organizacijami.

V okviru interdisciplinarnega mednarodnega projekta GIDE 2020 so člani organizacije GIDE izbrali skupni naslov na temo SVOBODA / FREEDOM.

Na Fakulteti za dizajn smo v jesenskem semestru s štiriinšestdesetimi študenti dveh študijskih smeri  notranje opreme in vizualnih komunikacij, pristopili k analizam izbrane interdisciplinarne tematike  SVOBODA.

V delovnih skupinah so študentje koncepte  zasnovali, analizirali, strukturirali ter kreativno oblikovali v  naloge z vodilno ustvarjalno idejo MODULARNIH ENOT v svobodi.

Idejna zasnova je temeljila na večnamenski uporabi modularne enote, po konceptu  trajnostni in inovativnosti, z možno različno mikrolokacijo ter namenjeno starostno različnim ciljnim skupinam.

Študenti so bili za izvedbo projekta časovno omejeni na 30 dni. Delali so pod mentorstvom doc. Inge Kalan Lipar, udia in doc. mag. Barbare Dovečar. Končen rezultat interdisciplinarnega projekta je bila prezentacija osmih futurističnih projektov, ki so predstavljeni v nadaljevanju:

 

Izbrani projekti:

Aeris

Freedom

Nature by touch