GoinGreenGlobal /

GoinGreenGlobal (v nadaljevanju GGG) je leta 2016 ustanovljena blagovna znamka, ki obravnava novo gibanje zavesti o trajnostnem razvoju v dizajnu. Na tem področju se podeljujejo priznanja za trajnostno oblikovanje in inovativne rešitve ter dosežke na področju pametnih mest in kakovostne kulture bivanja v globalnem prostoru (v nadaljevanju: Priznanje GGG).

 

Priznanje GGG se lahko podeli:

 • gospodarski družbi (osebni, kapitalski)
 • agencijam, skladom, zavodom, lokalnim samoupravam
 •  nevladnim organizacijam (društvu, združenju itd.)
 • posameznikom (znanstvenikom, umetnikom).

O dokončni podelitvi priznanja odloča Senat FD. Priznanja se lahko podeljujejo enkrat letno in sicer ob dogodku GGG Week.

Fakulteta /

Skrb za kakovost pedagoškega, znanstvenega in umetniškega delovanja Fakultete za dizajn je prepoznana tudi v mednarodnem prostoru. Fakulteta za dizajn je prejemnica več mednarodnih nagrad, katere nam dajejo nove moči ter ideje za soočanje z izzivi, ki so še pred nami.

Fakulteta za dizajn je prejemnica naslednjih nagrad:

 • European Business Assembly “Best University” za leto 2013 (Socrates Committee)
 • Arch of Europe for Quality Award za leto 2014 (Business Initiative Directions – BID)
 • združenja ESQR za leto 2014 (European Society for Quality Research).

Rozmanove nagrade /

Fakulteta za dizajn (v nadaljevanju FD) v skladu s 68. členom Statuta, študentom in zaposlenim za izjemne dosežke podeljuje Rozmanovo nagrado, Rozmanovo priznanje in Rozmanovo pohvalo. Postopek podeljevanja nagrad in pohval podrobneje ureja Pravilnik o nagradah in priznanjih FD.pdf.

 

Rozmanovo nagrado se podeljuje:

 • posameznikom, ki so zaposleni na FD ali sodelujejo oz. so sodelovali pri pedagoškem ali znanstveno raziskovalnem delu FD, za njihovo življenjsko delo na področju pedagoškega, raziskovalnega ali strokovnega dela;
 • najboljšemu diplomantu dodiplomskega študija;
 • najboljšemu diplomantu podiplomskega študija.

 

Rozmanovo priznanje lahko prejmejo:

 • posamezniki, ki so zaposleni na FD (pedagoški in nepedagoški delavci, raziskovalci) in skupine, ki jih sestavljajo ti posamezniki;
 • posamezniki izven FD, ki jih sestavljajo ti posamezniki ali organizacije;
 • diplomanti dodiplomskega študija,
 • diplomanti podiplomskega študija,
 • posamezniki študenti, pri katerih komisija oceni, da gre za izjemne dosežke.

 

Rozmanova pohvala se podeljuje:

 • najboljšim pedagoškim delavcem,
 • najboljšim študentom letnikov.

 

VINKO ROZMAN
Vinko Rozman je s svojim dolgoletnim pedagoškim delom v lesarstvu pustil neizbrisne sledi. Poznali smo ga tudi kot pisca številnih učbenikov. Bil je pobudnik ustanovitve Lesarske založbe in eden njenih najodličnejših avtorjev. Ukvarjal se je z oblikovanjem in konstruiranjem, zelo veliko pa sta mu pomenili tudi fotografija in filmt, ki se jima je predano posvečal v svojem prostem času. Posnel je 15 samostojnih eksperimentalnih filmov različnih žanrov ter prejel 16 nagrad in priznanj doma in na tujem. Kritiki so njegova filmska dela opisali kot umetniško izjemna. Njegov film “Odmev in odziv” je uvrščen med deset najpomembnejših jugoslovanskih amaterskih filmov povojnega časa. Vse življenje je nihal med tehniko in umetnostjo. S tehniko se je ukvarjal poklicno, z umetnostjo pa ljubiteljsko.